De werkgroep ‘Zorginzage’ houdt zich bezig met het inzien van zorginformatie in een netwerk van (in)formele zorgverleners.

De werkgroep heeft Technische Afspraken ontwikkeld voor de inzage van zorginformatie binnen de geboortezorg. De werkgroep volgt de vorderingen van het VIPP-programma Babyconnect en ontwikkelt oplossingen en afspraken waar nodig voor de uitvoering van dit programma.