Update (december 2020)

Na veelvuldig overleg is overeenstemming bereikt dat er geen concurrentie op adresgegevens is. Leveranciers staan achter een centrale/generieke voorziening die alle huidige identificerende brongegevens van een zorgverlener- of aanbieder (Vektis, UZI, BIG, etc) beschikbaar maakt: het adresboek.

Leveranciers maken echter wel onderscheid tussen dit centrale generieke adresboek (ZORG-AB) -welke zij van harte ondersteunen-, en de communicatieadressen van technische infrastructuren en uitwisselingsdiensten: de adresvoorziening. Leveranciers stellen dat deze wel gebruik maakt van het centrale adresboek voor identificerende brongegevens, maar verder autonoom functioneert en zelf verantwoordelijk is voor de koppeling van de communicatieadressen aan de gegevens van de zorgverlener/aanbieder.

Om invulling te geven aan deze technische adressering gebaseerd op DIZRA-uitgangspunten zoals registratie aan de bron, en binnen de kaders van het centrale ZORG-AB register, werken leveranciers nu met betrokkenheid van VZVZ aan een TA om deze technische adresgegevens te uniformeren en afspraken te maken over decentrale opslag en beheer.

Het basismodel is hierbij:

  • Technische aansluitgegevens blijven bij de partijen, die tevens de aansluitingen zelf beheren.
  • Alle bronnen voldoen aan dezelfde Technische Afspraak, hierdoor zijn ook combinaties mogelijk.

Op deze manier ontstaat er een generieke oplossing waarbij adresgegevens landelijk bruikbaar zijn met vrije keus voor leverancier.

Een recente presentatie vindt u hier.

Betrokken partijen

ZorgDomein, Enovation, Nedap, ChipSoft.

Actieve samenwerking met projectleider ZORG-AB VZVZ.

Opdracht

Er is algemene consensus dat een nationaal (dan wel een nationaal georganiseerd) zorgadresboek van grote waarde kan zijn voor gegevensuitwisseling in de zorg. Immers juiste adressering is een zeer relevant punt. Wij geloven dat Zorgdomein en VZVZ relevante partijen zijn op dit dossier met zeer veel kennis, ervaring en een wil om te veranderen waar nodig. Die houding is erg belangrijk. Derhalve zijn ZorgDomein en VZVZ gevraagd dit onderwerp gezamenlijk op te pakken, desgewenst in samenwerking met andere relevante (markt)partijen. Partijen zijn gevraagd aan de slag te gaan met onderstaande vragen en zijn uitgedaagd gezamenlijk antwoorden en visie te formuleren op onderstaande vragen:

  1. Wat is de situatie (de challenge, de kansen, de status) rond het onderwerp zorgadresboek. Waar hebben we het hier over en wat is het sentiment?
  2. Wat is de analyse rond het zorgadresboek. Wat zijn de feiten, wat werkt al, wat werkt nog niet, wat zijn pogingen geweest in de tijd – kortom wat is uw inschatting?
  3. Wat kan een goede value propositie zijn voor de weg voorwaarts rond het zorgadresboek. Als we kijken naar wat de maatschappij gaat vragen rond de zorg en wat de technologische mogelijkheden zijn: wat kan en moet dan de rol van het zorgadresboek zijn?
  4. Wat ziet u bij die value propositie als winst en voordelen en kunt u ook aangeven wat de potentiële risico’s dan wel roadblocks zijn. Mogelijk met suggestie tot oplossing?
  5. Wat zou een hi-level Plan voorwaarts voor 2020 kunnen zijn. Wat zijn haalbare en zichtbare milestones?
  6. Welke hulp heeft u nodig -en van wie- om dit te realiseren?