Opdracht

Er is algemene consensus dat een nationaal (dan wel een nationaal georganiseerd) zorgadresboek van grote waarde kan zijn voor gegevensuitwisseling in de zorg. Immers juiste adressering is een zeer relevant punt. Wij geloven dat Zorgdomein en VZVZ relevante partijen zijn op dit dossier met zeer veel kennis, ervaring en een wil om te veranderen waar nodig. Die houding is erg belangrijk. Derhalve zijn ZorgDomein en VZVZ gevraagd dit onderwerp gezamenlijk op te pakken, desgewenst in samenwerking met andere relevante (markt)partijen. Partijen zijn gevraagd aan de slag te gaan met onderstaande vragen en zijn uitgedaagd gezamenlijk antwoorden en visie te formuleren op onderstaande vragen:

  1. Wat is de situatie (de challenge, de kansen, de status) rond het onderwerp zorgadresboek. Waar hebben we het hier over en wat is het sentiment?
  2. Wat is de analyse rond het zorgadresboek. Wat zijn de feiten, wat werkt al, wat werkt nog niet, wat zijn pogingen geweest in de tijd – kortom wat is uw inschatting?
  3. Wat kan een goede value propositie zijn voor de weg voorwaarts rond het zorgadresboek. Als we kijken naar wat de maatschappij gaat vragen rond de zorg en wat de technologische mogelijkheden zijn: wat kan en moet dan de rol van het zorgadresboek zijn?
  4. Wat ziet u bij die value propositie als winst en voordelen en kunt u ook aangeven wat de potentiële risico’s dan wel roadblocks zijn. Mogelijk met suggestie tot oplossing?
  5. Wat zou een hi-level Plan voorwaarts voor 2020 kunnen zijn. Wat zijn haalbare en zichtbare milestones?
  6. Welke hulp heeft u nodig -en van wie- om dit te realiseren?

 

Betrokken partijen

ZorgDomein, VZVZ en Enovation

 

Update

Een kick-off met de werkgroep heeft plaatsgevonden op 7 januari 2020 en tijdens de 2e Summit van de Taskforce Samen Vooruit zijn de eerste resultaten, oplossingsrichtingen en voortgang besproken. De presentatie kunt u hier downloaden.