De werkgroep ‘Verpleegkundige overdracht’ houdt zich bezig met het automatiseren van de overdracht van patiënten tussen ziekenhuis en VV&T.

De werkgroep heeft Technische Afspraken ontwikkeld voor de overdracht van ziekenhuis naar instellingen voor VV&T zorg. Vanuit de werkgroep worden de vorderingen binnen het VIPP-subsidieprogramma Inzicht op de voet gevolgd en worden waar nodig oplossingen bedacht voor problemen die bij de uitvoering van het programma aan het licht komen.