Update (december 2020)

Na veel onderzoek en overleg heeft TSV besloten nu geen apart traject op te starten, maar initiatief bij het landelijke programma te laten. Er zijn wel wensen uitgesproken om op termijn te helpen met versnellen op bepaalde deelprojecten en use cases.

Betrokken partijen

OmniHis en PharmaPartners

Opdracht

Er is algemene consensus dat een goed medicatieproces van grote waarde kan zijn voor uitwisseling in de zorg en het voorkomen van fouten. Immers het medicatieproces is een zeer relevant punt. Wij geloven dat OmniHis en PharmaPartners goede partijen zijn op dit dossier met zeer veel kennis, ervaring en een wil om te veranderen waar nodig. Die houding is erg belangrijk. Derhalve zijn OmniHis en PharmaPartners gevraagd dit onderwerp gezamenlijk op te pakken, desgewenst in samenwerking met andere relevante (markt)partijen. Partijen zijn gevraagd aan de slag te gaan met onderstaande vragen en zijn uitgedaagd gezamenlijk antwoorden en visie te formuleren op onderstaande vragen:

  1. Wat is de situatie (de challenge, de kansen, de status) rond het onderwerp Medicatieproces. Waar hebben we het hier over en wat is het sentiment?
  2. Wat is de analyse rond het Medicatieproces. Wat zijn de feiten, wat werkt al, wat werkt nog niet, wat zijn pogingen geweest in de tijd – kortom wat is uw inschatting?
  3. Wat kan een goede value propositie zijn voor de weg voorwaarts rond het Medicatieproces. Als we kijken naar wat de maatschappij gaat vragen rond de zorg en wat de technologische mogelijkheden zijn: wat kan en moet dan de rol van het Medicatieproces zijn?
  4. Wat ziet u bij die value propositie als winst en voordelen en kunt u ook aangeven wat de potentiele risico’s dan wel roadblocks zijn. Mogelijk met suggestie tot oplossing?
  5. Wat zou een hi-level Plan voorwaarts voor 2020 kunnen zijn. Wat zijn haalbare en zichtbare milestones?
  6. Welke hulp heeft u nodig -en van wie- om dit te realiseren?