Update (december 2020)

Heldere uitgangspunten op een duurzame infrastructuur in de zorg zijn geformuleerd, gesteund door leveranciers, die passend zijn in VWS-beleid, toekomstbestendig zijn en ruimte laten voor innovatie. Binnen deze uitgangspunten is concreet gezocht naar aansluiting bij generieke voorzieningen.

Er is en wordt nog steeds door leveranciers samengewerkt aan samenhangende afsprakenstelsels (TA’s) voor specifieke use cases (bijv. eOverdracht en Beelduitwisseling). Hierbij wordt uitgegaan van de gedeelde uitgangspunten en van bestaande (internationale) standaarden en toepassing op alle niveaus van het interoperabiliteitsmodel.

Kijk hier voor een recente presentatie.

Betrokken partijen

Chipsoft, IBM, Nedap, Enovation, Zorgdomein. De werkwijze wordt breed gedeeld door deelnemers TVS.

Opdracht

Er is algemene consensus dat een nationale Infrastructuur van grote waarde kan zijn voor effectieve gegevensuitwisseling in de zorg. Immers Infrastructuur is een zeer relevant punt. Wij geloven dat Chipsoft, IBM en Nedap relevante partijen zijn op dit dossier met zeer veel kennis, ervaring en een wil om te veranderen waar nodig. Die houding is erg belangrijk. Derhalve zijn Chipsoft, IBM en Nedap gevraagd dit onderwerp gezamenlijk op te pakken, desgewenst in samenwerking met andere relevante (markt)partijen. Partijen zijn gevraagd aan de slag te gaan met onderstaande vragen en zijn uitgedaagd gezamenlijk antwoorden en visie te formuleren op onderstaande vragen:

  1. Wat is de situatie (de challenge, de kansen, de status) rond het onderwerp Infrastructuur. Waar hebben we het hier over en wat is het sentiment?
  2. Wat is de analyse rond Infrastructuur. Wat zijn de feiten, wat werkt al, wat werkt nog niet, wat zijn pogingen geweest in de tijd – kortom wat is uw inschatting?
  3. Wat kan een goede value propositie zijn voor de weg voorwaarts rond de Infrastructuur. Als we kijken naar wat de maatschappij gaat vragen rond de zorg en wat de technologische mogelijkheden zijn: wat kan en moet dan de rol van de Infrastructuur zijn?
  4. Wat ziet u bij die value propositie als winst en voordelen en kunt u ook aangeven wat de potentiele risico’s dan wel roadblocks zijn. Mogelijk met suggestie tot oplossing?
  5. Wat zou een hi-level Plan voorwaarts voor 2020 kunnen zijn. Wat zijn haalbare en zichtbare milestones?
  6. Welke hulp heeft u nodig -en van wie- om dit te realiseren?