IHE staat voor ‘Integrating the Healthcare Enterprise’ en is een internationale organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van integratieprofielen: een soort blauwdrukken die als doel hebben de elektronische informatieuitwisseling in de zorg te standaardiseren en harmoniseren.

De werkgroep IHE houdt zich bezig met de uitwisseling van beelden en documenten op basis van IHE-integratieprofielen. De werkgroep heeft twee Technische Afspraken ontwikkeld:

  • Technische Afspraken op het gebied van de uitwisseling van documenten en beelden.
  • Technische afspraken ten behoeve van de uitwisseling van de basisgegevensset zorg (BGZ).