Update (februari 2021)

Er is samen met diverse leveranciers versnelling aangebracht in het realiseren van een (N)TA voor bestaande pull Beelduitwisseling, gebaseerd op bestaande technieken en diensten.

Inmiddels zijn de ontvangen commentaren op de TA Beelduitwisseling verwerkt en becommentarieerd. De bijbehorende documenten kunt u hieronder bekijken en downloaden. De werkgroep Beelduitwisseling brengt deze TA documentatie in in het NEN traject om tot een NTA te komen.

Nationaal Technische Afspraak V 1.1 – Dutch National HIE Network

Review-Technical-Agreement-Dutch-National-HIE-Network-version-1.0- COMBINED

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via info@taskforce-samen-vooruit.nl.

Betrokken partijen

Philips, Nexus, Enovation.

Validatie: Epic, ChipSoft, Agfa, Alphatron

Opdracht

Er is algemene consensus dat een goede en snelle beelduitwisseling kan helpen in de snelheid van zorg aan patiënten en tevens een significante reductie in kosten kan bereiken. Vaak worden verschillende foto’s en beelden opnieuw genomen. De focus tussen radiologie en ziekenhuizen lijkt een eerste focus, maar daarna is beelduitwisseling ruimer denkbaar (naar huisartsen, eerste hulp etc ). Wij geloven dat Nexus en Philips relevante partijen zijn op dit dossier met zeer veel kennis, ervaring en een wil om te veranderen waar nodig. Die houding is erg belangrijk. Derhalve zijn Nexus en Philips gevraagd dit onderwerp gezamenlijk op te pakken, desgewenst in samenwerking met andere relevante (markt)partijen. Partijen zijn gevraagd aan de slag te gaan met onderstaande vragen en zijn uitgedaagd gezamenlijk antwoorden en visie te formuleren op onderstaande vragen:

  1. Wat is de situatie (de challenge, de kansen, de status) rond het onderwerp beelduitwisseling. Waar hebben we het hier over en wat is het sentiment?
  2. Wat is de analyse rond beelduitwisseling. Wat zijn de feiten, wat werkt al, wat werkt nog niet, wat zijn pogingen geweest in de tijd – kortom wat is uw inschatting?
  3. Wat kan een goede value propositie zijn voor de weg voorwaarts rond beelduitwisseling. Als we kijken naar wat de maatschappij gaat vragen rond de zorg en wat de technologische mogelijkheden zijn: wat kan en moet dan de rol van beelduitwisseling zijn?
  4. Wat ziet u bij die value propositie als winst en voordelen en kunt u ook aangeven wat de potentiele risico’s dan wel roadblocks zijn. Mogelijk met suggestie tot oplossing?
  5. Wat zou een hi-level Plan voorwaarts voor 2020 kunnen zijn. Wat zijn haalbare en zichtbare milestones?
  6. Welke hulp heeft u nodig -en van wie- om dit te realiseren?