De taskforce Samen Vooruit organiseert werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van (voornamelijk) ICT-partijen. De werkgroepen werken aan concrete technologische oplossingen die op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden. Elke werkgroep wordt ‘getrokken’ door (minimaal) twee samenwerkende ICT-leveranciers, die desgewenst aansluiting zoeken met andere (ICT)partijen.

Op dit moment zijn er zes werkgroepen operationeel die aansluiten bij de grote maatschappelijke knelpunten in de zorg. Klik op de naam van de werkgroep om een nadere beschrijving van de opdracht en bijbehorende voortgang te lezen.

Zorgadresboek

ZorgDomein, Enovation, Nedap, ChipSoft. Actieve samenwerking met projectleider ZORG-AB VZVZ.

Beelduitwisseling

Philips, Nexus, Enovation. Validatie: Epic, ChipSoft, Agfa, Alphatron.

Medicatieproces  

PharmaPartners en Omnihis.

Standaarden

PinkRoccade, Enovation, ZorgDomein, Nedap, SDB Groep, ChipSoft, IBM, Nictiz.

Infrastructuur

Chipsoft, IBM, Nedap, Enovation, Zorgdomein. Werkwijze wordt breed gedeeld door deelnemers TSV.

ID/authenticatie  

KPN Health, Rabobank, Cisco, Digidentity, Visma en VZVZ.

Regelmatig wordt in het IB de stand van zaken uit de werkgroepen toegelicht en gevraagd om steun en reflectie vanuit de IB-leden. De publicaties van en rondom de verschillende werkgroepen vindt u op de pagina Downloads. Voor updates verwijzen we u graag naar de pagina updates.

Wilt u deelnemen aan een werkgroep?

De basis voor de taskforce Samen Vooruit is het manifest (opent in een nieuw venster). Dit betekent dat alle betrokken ICT-leveranciers het manifest ondertekend hebben en voornemens zijn de principes uit dit manifest met elkaar in de praktijk te brengen en concreet te maken. Dit doen zij langs de lijn van de zes thema’s van de werkgroepen wat resulteert in pre-concurrentiële samenwerkingen tussen ICT-leveranciers om gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen en te realiseren.

Wilt u hieraan ook een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op via info@taskforce-samen-vooruit.nl.