De Taskforce Samen Vooruit organiseert werkgroepen bestaande uit experts van (voornamelijk) ICT-leveranciers in de zorg. Iedere werkgroep focust zich op technische en maatschappelijke uitdagingen zoals die door de zorgsector zelf en door het ministerie van VWS zijn vastgesteld.

De werkgroepen dragen bij aan concrete technische oplossingen die op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden. Waar nodig worden Technische Afspraken (TA’s) ontwikkeld op het gebied van interoperabiliteit.

De taskforce onderscheidt twee verschillende soorten werkgroepen:

  • Proceswerkgroepen: optimaliseren van specifieke zorgprocessen of gegevensuitwisselingen.
  • Technologiewerkgroepen: toepassing van specifieke technologie of technische uitwisselingsstandaarden.

Momenteel zijn er vier lopende werkgroepen:

Meer informatie over afgeronde werkgroepen of die zijn opgegaan in de huidige structuur leest u op de archiefpagina.