Decoratieve afbeelding bij review

Update: TA Beelduitwisseling

Inmiddels zijn de ontvangen commentaren op de TA Beelduitwisseling verwerkt en becommentarieerd. De bijbehorende documenten kunt u hieronder bekijken en downloaden. De werkgroep Beelduitwisseling brengt deze TA documentatie in in het NEN traject om tot een NTA te komen.

Nationaal Technische Afspraak V 1.1 – Dutch National HIE Network

Review-Technical-Agreement-Dutch-National-HIE-Network-version-1.0- COMBINED