Afbeelding ter illustratie rapport SER

Samen Vooruit genoemd in SER-rapport

Op 19 juni 2020 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning gepubliceerd over de houdbaarheid van de zorg op lange termijn: ‘Zorg voor de toekomst’. De SER trekt vier hoofdconclusies in deze verkenning. Er moet meer worden ingezet op preventie. Daarnaast is meer ruimte voor zorgprofessionals nodig, meer regie van de overheid op digitale innovaties, en voortdurend en actief beheer van het verzekerde pakket. Voor dit alles is een langetermijnvisie van de overheid nodig. Taskforce Samen Vooruit (TSV) wordt genoemd op pagina’s 102/103 als een van de “gewenste stappen in de goede richting”. Lees via deze link het gehele rapport.