Foto gemaakt tijdens voorjaarsbijeenkomst TSV op 31 maart 2022, met daarop van links naar rechts Anthony Stigter, Lotte de Bruijn, Wouter Reepmakers, Eddy van Werken en Harry van Dorenmalen

TSV en NLdigital gaan samen verder!

Vanuit gedeelde ambities vergroten we onze slagkracht en brengen we het gedachtengoed van TSV vooruit.

TSV heeft de afgelopen twee jaar volop ingezet op het organiseren van de samenwerking tussen ICT-leveranciers om een bijdrage te leveren aan de versnelling van gegevensuitwisseling in de zorg. De basis is gelegd voor een manier van werken waarin goede communicatie tussen leveranciers en met het veld verankerd is. En daar gaan we mee door!

Als onderdeel van een nieuw Collectief Digitale Zorg (1-loketgedachte voor ICT-leveranciers in de zorg) bij NLdigital blijven we de juiste partijen en energie bij elkaar brengen om daadwerkelijk resultaten te boeken en met werkende oplossingen te komen. 

Bij NLdigital zijn ruim 650 ICT-bedrijven als lid aangesloten en samen kunnen we versnellen en opschalen. Ook onze samenwerking met OIZ gaan we verder verstevigen voor maximale impact. 

TSV blijft een actieve bijdrage leveren, gevraagd en ongevraagd, aan de focusprogamma’s voor gegevensuitwisseling in de zorg. Tegelijkertijd gaan we de komende maanden met NLdigital én de TSV-leden invulling geven aan het Collectief Digitale Zorg, om dit per 1 januari 2023 up-and-running te hebben. 

We nodigen iedereen die hierover mee wil denken alvast van harte uit om input te leveren via onze LinkedIN pagina of stuur een mail naar info@taskforce-samen-vooruit.nl.