Foto scherm focusgroep_13 april 2022_TSV.png

TSV bij focusgroep Amsterdam UMC

Weer een mooi voorbeeld van waar bundeling van krachten van ICT-leveranciers toe kan leiden in het speelveld van de Nederlandse zorg. Op 13 april 2022 hebben de ICT-vertegenwoordigers van OIZNLdigital en Taskforce Samen Vooruit samen deelgenomen aan de Amsterdam UMC-focusgroep ‘Publiek houderschap informatiestandaarden in de zorg’. Aan de hand van het onderzoek van het Amsterdam UMC en drie stellingen is gesproken over het publiek houderschap en waar de regie moet liggen. Ook ging het gesprek over hoe je een goede balans vindt tussen het maken van nationale strategie/plannen en het feit dat we vaart willen maken. Daarnaast werd er stil gestaan bij het gebruik van internationale standaarden. Tim Postema (VWS) deed de kick-off.