Decoratieve afbeelding bij review

Update: TA Zorginzage Geboortezorg definitief

Diverse leveranciers van de Taskforce Samen Vooruit (TSV) hebben naar aanleiding van een succesvolle hackathon de handschoen opgepakt om een technische afsprakenset (TA) op te stellen voor het delen van gegevens in de geboortezorg. De leveranciers leggen met deze TA een nadere specificatie vast op basis waarvan verschillende partijen met de eigen applicaties informatie-uitwisseling tot stand kunnen brengen. Deze TA hanteert de Bolt Zorginzage 2022 en het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg als basis. De TA beschrijft de afspraken die, aanvullend op de Bolt Zorginzage 2022 en het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg, door de leveranciers nodig worden geacht.

Deze TA betreft het publiceren en raadplegen van geboortezorggegevens op basis van een ‘expliciete specifieke toestemming vooraf’ of een ‘veronderstelde toestemming’. Op termijn is het de intentie om de TA op te laten gaan in het Twiin afsprakenstelsel. Middels een Fit/Gap-analyse wordt gemonitord of de uitgangspunten en keuzes op termijn hierin niet blokkerend zullen zijn.

De TA vindt u via deze link: Technical Agreement Zorginzage Geboortezorg_definitief