Decoratieve afbeelding bij review

TA uitwisseling eOverdracht (Verpleegkundige Overdracht) beschikbaar voor review

Diverse leveranciers van de Taskforce Samen Vooruit (TSV) hebben actief de handschoen opgepakt om een technische afsprakenset (TA) op te stellen voor de eOverdracht. De leveranciers leggen met deze TA een nadere specificatie vast, op basis waarvan verschillende partijen met de eigen applicaties informatie-uitwisseling tot stand kunnen brengen. Deze TA hanteert de Bolt eOverdracht als basis. De TA beschrijft de afspraken die, aanvullend op de Bolt eOverdracht, door de leveranciers nodig worden geacht.

Deze TA betreft een eerste stap voor het overdrachtsbericht. Voor het aanmeldbericht worden nog vergelijkbare afspraken opgesteld. Op termijn is het de intentie om de TA op te laten gaan in het Twiin afsprakenstelsel. Middels een GAP-analyse wordt continu gemonitord of de uitgangspunten en keuzes op termijn hierin niet blokkerend zullen zijn.

Graag nodigen we iedereen uit om voor 30 november 2021 input te leveren op deze TA eOverdracht middels onderstaand reviewdocument:

Link naar de TA

Link naar het reviewdocument

Ingevulde reviewformulieren kunt u uiterlijk 30 november 2021 sturen aan: info@taskforce-samen-vooruit.nl