Decoratieve afbeelding bij review

TA uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BGZ) beschikbaar voor review

Diverse leveranciers hebben actief de handschoen opgepakt om een technische afsprakenset (TA) op te stellen voor de uitwisseling Basisgegevensset Zorg (BGZ). Deze TA is gebaseerd op de eerder in de TSV werkgroep Beeld uitgewerkte TA. Parallel wordt nog gewerkt aan een soortgelijke TA om over de standaard Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) de BGZ te kunnen uitwisselen, net waar behoefte aan is.

Graag nodigen we iedereen uit om input te leveren op deze TA BGZ middels onderstaand reviewdocument. Op 21 juni 2021 verzamelen we alle input en zullen we deze verwerken.

De bijbehorende bestanden vindt u hieronder:

Technical Agreement Exchanging BGZ

Review document Technical Agreement Exchanging BGZ

Ingevulde reviewformulieren kunt u voor 21 juni 2021 sturen aan: info@taskforce-samen-vooruit.nl