Afbeelding rapport Vitale mensen slimme zorg ter illustratie bij nieuwsbericht

Nieuwe visie: Vitale mensen, slimme zorg

De nieuwe visie van VNO-NCW en MKB-Nederland op gezondheid en zorg is ontwikkeld samen met vertegenwoordigers van meer dan dertig branches uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. De hoofdlijnen zijn:

1. Samen met het bedrijfsleven inzetten op vitaliteit en gezondheid.

2. Digitale transformatie van de zorg versnellen: voorbij ‘not invented here’.

3. Veilige data-uitwisseling én data-ontschotting.

4. Ruimte voor zorgprofessionals: zorgprofessionals beter voorbereiden op hun toekomst.

5. Ouderenzorg toekomstbestendig maken (in verlengde van pensioenakkoord).