Nuts logo

Leveranciers TSV tekenen intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’

De leveranciers van de Taskforce Samen Vooruit (TSV), die momenteel samenwerken aan een technische afsprakenset (TA) voor de eOverdracht, hebben op 26 november jl. ook een intentieverklaring getekend voor het gebruiken van de Nuts standaarden. Zij nemen de Nuts eOverdracht software op in hun zorgoplossingen bij de implementatie van de eOverdracht in het kader van VIPP InZicht. Hiermee geven zij een duidelijk signaal af aan de gebruikers van hun zorgoplossingen: een patiënt/cliënt kan veilig en volgens alle wettelijke eisen elektronisch worden overgedragen aan een andere zorginstelling.

Vertrouwelijke verpleegkundige overdracht

De Nuts standaarden zijn een aanvulling op de eOverdracht informatiestandaard van Nictiz en beschrijven vier aspecten: authenticatie, autorisatie, adressering en logging. Voor wie werkt met een zorgoplossing waarin de Nuts standaarden zijn opgenomen, verloopt het elektronisch overdragen van een patiënt of cliënt aan een andere zorgorganisatie als volgt: de zorgaanbieder start de overdracht in de eigen applicatie. Daarna wordt de grondslag (autorisatie) voor het opvragen van de gegevens digitaal gedeeld met de ontvangende zorgaanbieder. Een medewerker van de ontvangende zorgaanbieder legitimeert zich digitaal via de Irma app of UZI pas. Vervolgens kan hij/zij gegevens opvragen bij de verzendende zorgaanbieder. De eerder gedeelde grondslag wordt dan ook gecontroleerd en bij akkoord kunnen de eOverdracht gegevens worden opgevraagd. Zo is de vertrouwelijkheid van de gegevensoverdracht gewaarborgd.

Regionaal èn landelijk samenwerken

De intentieverklaring ‘Nuts standaarden voor eOverdracht’ is getekend door vertegenwoordigers van Adapcare (met ECD Pluriform Zorg), Ecare (met ECD PUUR.), Gerimedica (met ECD Ysis), Lable (met EDC Lable Care), Nedap (met ECD Ons), PinkRoccade (met ECD mijnCaress), SDB Groep (met SDB ECD), Tenzinger (met ECD Fierit) en ZorgDomein (met zorgcommunicatieplatform Transfer).

Meer informatie over Nuts is te vinden via: https://nuts.nl