Kom vrijdag 10 september naar onze zomerbijeenkomst!

Op vrijdag 10 september a.s. van 15.00 -18.30 uur vindt de zomerbijeenkomst van de Taskforce Samen Vooruit plaats bij ‘Onder Ons’ in Delft.

We hebben al veel aanmeldingen ontvangen, maar er is zeker nog ruimte voor meer belangstellenden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Unieke kans

Aan de vooravond van het Vrienden van het Informatieberaad (VIB) eind september, biedt deze zomerbijeenkomst van TSV een uitgelezen mogelijkheid om mee te denken en input te geven op de voorstellen die tijdens het VIB worden besproken. Input van en discussie tussen aanwezige ICT-leveranciers, stakeholders, branche- en koepelorganisaties en overige geïnteresseerden maakt dat we met elkaar gegevensuitwisseling is de zorg (beter) mogelijk maken.

We zijn daarom dan ook zeer blij met de komst van Chris Sijbranda, kwartiermaker Versnelling en Verbetering. Hij neemt ons mee in zijn opdracht en het proces, maar vooral ook in de oplossingsrichtingen voor de ‘Knelpuntendiscussie’. Hij presenteert graag zijn eerste ideeën en dilemma’s, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak om gegevensuitwisseling in de zorg te versnellen en verbeteren.

Een unieke kans voor u als aanwezige om hier deelgenoot van te worden én om suggesties en concrete ideeën aan hem mee te geven.

Programma

15.00 – 15.30 uur               Inloop met koffie/thee

15.30 – 15.35 uur               Welkom door Tim Postema, Ministerie van VWS

15.35 – 15.50 uur               Ontwikkelingen huidige zorgsysteem en stand van zaken TSV (Harry van Dorenmalen)

15.50 – 16.10 uur               Ervaringen uit het veld, Ed de Myttenaere Noordwest Ziekenhuisgroep

16.10 – 16.30 uur               Update ‘Knelpuntennotitie’, Chris Sijbranda, kwartiermaker Versnelling en Verbetering

16.30 – 17.20 uur               Input agenda voorwaarts en borging: Discussie en input van de zaal.

17.20 – 17.30 uur               Afronding (Harry van Dorenmalen)

17.30 uur                           Start netwerkborrel

Aanmelden en vragen

Stuur een mail naar TSV@ictu.nl

Wij organiseren de bijeenkomst met in acht name van de geldende Corona-maatregelen. Dit betekent onder meer de 1.5 meter afstand regel en we verzoeken u thuis te blijven bij Corona-gerelateerde klachten. Gezien deze maatregelen, zit er een begrenzing aan de capaciteit van de binnenruimte. We behouden ons het recht voor om een maximum aan het aantal deelnemers te stellen indien aan de orde.