Logo NLdigital

Kom naar de voorjaarsbijeenkomst van TSV en NLdigital!

Graag nodigen we u uit voor de ‘Voorjaarsbijeenkomst in Delft’ van de Taskforce Samen Vooruit. Deze vindt plaats op donderdag 31 maart van 15.30 – 19.00 uur, wederom bij ‘Onder Ons’ in Delft.

U treft meer informatie en het programma hieronder:

Taskforce Samen Vooruit en NLdigital gaan SAMEN

Aan de vooravond van de start van een nieuw Collectief Digitale Zorg bij NLdigital, waarin de Taskforce Samen Vooruit en NLdigital samengaan, nemen we alle aanwezigen graag mee in deze ontwikkeling en méér.

De Taskforce is geïnitieerd als tijdelijke oplossing om door samenwerking tussen ICT-leveranciers een bijdrage te leveren aan de versnelling van digitalisering in de zorg. De stip op de horizon is altijd inbedding van (het gedachtegoed) van TSV in een staande organisatie of structuur geweest. Bij NLdigital hebben we deze plek gevonden.

De komende maanden zijn we ‘in transitie’ en gaan met elkaar én met NLdigital op zoek naar de beste vorm voor structurele vertegenwoordiging. Dat betekent dat we bij de betrokkenen zullen aankloppen voor input met als streven om vanaf 1 januari 2023 het Collectief up-and-running hebben.

We zijn daarom ook zeer blij met de aanwezigheid van Lotte de Bruijn, algemeen directeur NLdigital en haar collega’s om nader kennis te maken met NLdigital en de wijze waarop de komende maanden invulling gegeven gaat worden aan het Collectief Digitale Zorg, de 1-loketgedachte voor ICT-leveranciers in de zorg en de afspraken die we hierover met elkaar (moeten) gaan maken.

Daarnaast is er voldoende ruimte in het programma voor een update vanuit de verschillende werkgroepen en het informeel bijpraten met elkaar tijdens de netwerkborrel.

Een uitgelezen kans dus voor u als aanwezige om kennis te maken, bij te praten én om suggesties en concrete ideeën aan te leveren op welke wijze het Collectief nog beter aansluiting kan vinden bij wensen en verwachtingen.

Programma 

15.30 – 16.00 uur              Inloop met koffie/thee

16.00 – 16.05 uur              Welkom door Harry van Dorenmalen, TSV

16.05 – 16.25 uur               ICT-leveranciers ‘aan tafel’, door Remko Nienhuis

16.25- 16.45uur                 Update uit de werkgroepen: eOverdracht, Beelduitwisseling, Geboortezorg en FHIR TA, door Menno Landman

16.45 -16.55 uur                Ontwikkelingen data-uitwisseling in de zorg, Tim Postema Ministerie VWS

BREAK

17.05- 17.25 uur                TSV en borging naar de Toekomst in NLdigital, Harry van Dorenmalen

17.25 -17.45 uur                Collectief Digitale Zorg, Lotte de Bruijn NLdigital

17.45 – 18.00 uur              Afronding door Harry van Dorenmalen

18.00 uur                           Start netwerkborrel

Graag tot ziens in Delft op 31 maart!

NB: Voel u vrij om de uitnodiging door te sturen naar collega’s of andere geïnteresseerde partijen. Dan wel graag aanwezigheid kenbaar maken door een mailbericht te sturen aan tsv@ictu.nl.