Decoratieve afbeelding klankbordgroep TSV

Klankbordgroep: TSV brengt verandering

“Data is aardig toegankelijk in de systemen, maar we hebben tot nu toe onvoldoende visie gezien op inzet ervan. Mooi dat daar met de Taskforce Samen Vooruit verandering in komt”, aldus een lid van onze klankbordgroep.

Sinds de publicatie van ons manifest in 2019 werken leveranciers nauwer samen volgens pre-concurrentiële principes aan versnelling van gegevensuitwisseling in de zorg. Dit in een werkveld waarin de kaarten al sinds lange tijd geschud leken te zijn.

Dat heeft in 2020 ertoe geleid dat TSV een vaste plek aan tafel heeft gekregen bij gesprekken over gegevensuitwisseling op diverse niveaus. Onze werkgroepen zijn met specifieke oplossingen gekomen, zoals de TA Beelduitwisseling die in 2021 uitgewerkt wordt in een NTA met NEN.

Tijdens de klankbordgroep van 25 februari werd tegelijkertijd weer eens bevestigd dat “er ondanks alle inspanningen nog veel in silo’s wordt gewerkt”. Daarvoor werd de suggestie gedaan om succesvolle regiosamenwerking als fieldlabs te gebruiken. Waardevolle input voor het versterken van onze missie!

Binnenkort spreken we met een aantal CEO’s van toonaangevende techbedrijven en verwerken we ook hun adviezen in onze stappen voor de komende tijd. Binnenkort meer!