Decoratieve afbeelding dataset

Informatiebijeenkomst over de nieuwe NEN-norm voor de Basisgegevensset Zorg (BgZ) – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg

14 juni 2021 van 14:00 tot 15:30 uur

Het gebrek aan eenduidige afspraken over taal en techniek hindert optimale elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg. De Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) wil daar stapsgewijs verandering in brengen. Normontwikkeling is een belangrijke pijler onder deze verandering. In opdracht van het ministerie van VWS gaat NEN een set aan normen ontwikkelen. Een van deze normen gaat over een specifieke gegevensuitwisseling, namelijk de BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medische specialistische zorg.

NEN organiseert een informatiebijeenkomst over deze nieuw te ontwikkelen norm voor de BgZ. Na de bijeenkomst wordt de werkgroep ‘NEN-norm BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ opgericht.

De NEN-norm ‘BgZ – uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg’ is een van de normen die ontwikkeld wordt binnen het overkoepelende NEN-programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). De norm gaat over een specifieke gegevensuitwisseling, namelijk de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Door hierover afspraken te maken wordt eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens gestimuleerd. Nictiz levert binnenkort de informatiestandaard van de BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch-specialistische zorg op. Vervolgens kunnen in de norm eisen voor het uitwisselen van de BgZ tussen instellingen voor medisch specialistische zorg beschreven worden.

Interesse om mee te doen? Hier kunt u zich opgeven.