Decoratieve afbeelding rontgenbeeld

Bijeenkomst Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland

2 juni 2021 van 14:00 tot 16:00 uur

Het ministerie van VWS werkt samen met het zorgveld en ict-leveranciers aan uniforme en elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Dat doen ze stapsgewijs per gegevensuitwisseling. Dit leidt tot een eenheid in taal en techniek die wettelijk vastgelegd wordt.

Het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van VWS ontwikkelt de wettelijke verplichting voor de uitwisseling van medische beelden en verslagen: één van de vier door het zorgveld geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Samen met het veld wordt gewerkt aan een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en normering voor de gegevensuitwisseling Beelduitwisseling.

Over de startbijeenkomst van de Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland
Omdat we samen verder komen, is de Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland gevormd. Hierin werken de organisaties Twinn, Nictiz, Taskforce Samen Vooruit, NEN, Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS samenHet doel is dat in 2023 iedere zorgverlener en patiënt direct kan beschikken over ‘een tijdlijn van’ medische beelden en verslagen in hun digitale omgeving, die direct opvraagbaar zijn.

Tijdens de bijeenkomst op 2 juni gaan we in op de aanpak, het proces, de samenwerking tussen de coalitiepartners én op welke manier u een bijdrage kunt leveren. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze online-bijeenkomst, bedoeld voor zorgprofessionals, vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties en ict-leveranciers.

Met onderstaande link kunt u zich registreren en aanmelden.

Hier kunt u registreren en aanmelden.