Decoratief plaatje hulpverlener houdt hand vast van patient

Veertien nieuwe ondertekenaars manifest

Sinds april 2020 zijn er veertien nieuwe ondertekenaars van het manifest Samen Vooruit bijgekomen. Dit zet het aantal ondertekenaars op ruim zestig en bestaat uit vertegenwoordigers van zorgbranches, zorgverzekeraars, de patiëntenfederatie en het bedrijfsleven. Er blijven nieuwe ondertekenaars bijkomen! Het meest actuele overzicht vindt u op de website van VNO-NCW.