Werkgroep Overdracht

Lees meer

Werkgroep Zorginzage

Lees meer

Werkgroep FHIR

Lees meer

Werkgroep IHE

Lees meer

Downloads

Lees meer

Over ons

Lees meer

Versnelling gegevensuitwisseling in de zorg

De taskforce Samen Vooruit is een samenwerking van een grote groep ICT-leveranciers in de zorg met een gezamenlijke ambitie: het mogelijk maken van technologische versnelling voor gegevensuitwisseling in de zorg. Dat doen we door pre-concurrentieel samen te werken aan het maken van Technische Afspraken, waarmee vervolgens een proefimplementatie wordt opgezet, wat resulteert in een daadwerkelijke implementatie.

Momenteel staan we aan de vooravond van een bundeling van krachten met NLdigital, de branchevereniging voor de digitale sector. Met steun van VNO-NCW en MKB-Nederland en het ministerie van VWS verstevigen we daarmee onze impact.

Namens de taskforce en alle betrokken partijen,

Harry van Dorenmalen
Voorzitter Taskforce Samen Vooruit

Updates

Foto scherm focusgroep_13 april 2022_TSV.png

TSV bij focusgroep Amsterdam UMC

Weer een mooi voorbeeld van waar bundeling van krachten van ICT-leveranciers toe kan leiden in het speelveld van de Nederlandse zorg. Op 13 april 2022 hebben de ICT-vertegenwoordigers van OIZ, NLdigital en Taskforce Samen Vooruit samen deelgenomen aan de Amsterdam …

Lees verder
Alle updates

Manifest Samen Vooruit