Zorgadresboek

ZorgDomein, Enovation, Nedap, ChipSoft. Actieve samenwerking met projectleider ZORG-AB VZVZ.

Lees meer

Beelduitwisseling

Philips, Nexus, Enovation. Validatie: Epic, ChipSoft, Agfa, Alphatron

Lees meer

Medicatieproces

PharmaPartners en Omnihis.

Lees meer

Standaarden

PinkRoccade, Enovation, ZorgDomein, Nedap, SDB Groep, ChipSoft, IBM, Nictiz.

Lees meer

Infrastructuur

Chipsoft, IBM, Nedap, enovation, Zorgdomein. Werkwijze wordt breed gedeeld door deelnemers TSV.

Lees meer

ID/authenticatie

KPN Health, Rabobank, Cisco, Digidentity, Visma en VZVZ.

Lees meer

Versnelling gegevensuitwisseling in de zorg

Over de taskforce Samen Vooruit
De taskforce Samen Vooruit is geïnitieerd door VWS, VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt getrokken door verschillende ICT-leveranciers. Zij werken samen in werkgroepen aan concrete oplossingen waarmee de benodigde technologische versnelling voor gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt aangesloten bij de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg en de regie en focusprogramma’s van het Informatieberaad Zorg. Aan de basis ligt het Manifest Samen Vooruit, dat ondertekend is door een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en een gezamenlijke strategische agenda. De vorderingen en resultaten van de taskforce vindt u op deze website.

Namens de taskforce en alle betrokken partijen,

Harry van Dorenmalen
Voorzitter Taskforce Samen Vooruit

Updates

Update: TA Beelduitwisseling

Inmiddels zijn de ontvangen commentaren op de TA Beelduitwisseling verwerkt en becommentarieerd. De bijbehorende documenten kunt u hieronder bekijken en downloaden. De werkgroep Beelduitwisseling brengt deze TA documentatie in in het NEN traject om tot een NTA …

Lees verder
Illustratieve afbeelding manifest samen vooruit

TSV genoemd in het nieuws

In een artikel van Computable over de maatregelen die minister Van Ark wil nemen tegen marktverstoring op het gebied van ICT in de zorg, wordt het Manifest Samen Vooruit genoemd:”Ondertussen zitten de marktpartijen niet stil…”. Lees …

Lees verder
Alle updates

Manifest Samen Vooruit