Zorgadresboek

Zorgdomein, VZVZ en Enovation werken aan oplossingen voor juiste en volledige adressering in de zorg.

Lees meer

Beelduitwisseling

Philips, eZorg, KPN en Nexus werken aan oplossingen voor goede en snelle beelduitwisseling in de zorg.

Lees meer

Medicatieproces

OmniHis en PharmaPartners werken aan oplossingen voor een goed en zorgvuldig medicatieproces.

Lees meer

Standaarden

SDB Groep, PinkRoccade en Nictiz werken samen aan oplossingen voor juiste en eenduidige standaarden.

Lees meer

Infrastructuur

Chipsoft, IBM en Nedap werken aan oplossingen voor een nationale infrastructuur voor gegevensuitwisseling.

Lees meer

ID/authenticatie

KPN, Rabobank, VZVZ en Patiëntenfederatie werken aan oplossingen voor juiste identificatie en authenticatie.

Lees meer

Versnelling gegevensuitwisseling in de zorg

Over de taskforce Samen Vooruit
De taskforce Samen Vooruit is geïnitieerd door VWS, VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt getrokken door verschillende ICT-leveranciers. Zij werken samen in werkgroepen aan concrete oplossingen waarmee de benodigde technologische versnelling voor gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt aangesloten bij de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg en de regie en focusprogramma’s van het Informatieberaad Zorg. Aan de basis ligt het Manifest Samen Vooruit, dat ondertekend is door een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en een gezamenlijke strategische agenda. De vorderingen en resultaten van de taskforce vindt u op deze website.

Namens de taskforce en alle betrokken partijen,

Harry van Dorenmalen
Voorzitter Taskforce Samen Vooruit

Updates

Presentaties werksessies VWS beschikbaar

Op 23 november organiseerde TSV een tweede werksessie met medewerkers van VWS. Harry van Dorenmalen en Kees Donkervoort gaven een update over de voortgang van TSV. De werkgroepen Infrastructuur en Beelduitwisseling presenteerden vervolgens hun behaalde resultaten van de afgelopen periode. De presentaties vindt u op de pagina Downloads.

Lees verder
Afbeelding ter illustratie van paneldiscussie tijdens summit 3

Succesvolle summit #3 TSV

Op dinsdag 21 juli 2020 kwamen deelnemers uit de werkgroepen, key spelers uit het zorgveld en de initiatiefnemers van de taskforce bijeen om concrete voorstellen uit de werkgroepen te bespreken en te verrijken. Reflectie en vooruitkijken stonden centraal. De uitkomsten worden meegenomen in de activiteiten voor het vervolg van dit jaar. In het derde kwartaal zullen we ons meer gaan richten …

Lees verder
Decoratief plaatje hulpverlener houdt hand vast van patient

TSV groeit met nieuwe deelnemers

In het tweede kwartaal is wederom een aantal nieuwe bedrijven aangesloten bij TSV. De bijbehorende bijeenkomsten vonden online plaats met dertig deelnemers vanuit veertien bedrijven, VNO-NCW/MKB-Nederland en VWS. De nieuwe ondertekenaars hebben aangegeven wat hun bijdrage aan TSV zou kunnen zijn. Dit heeft onder meer al direct geleid tot aansluiting van Alphatron bij de werkgroep Beelduitwisseling en van de Enovation …

Lees verder
Alle updates

Manifest Samen Vooruit