Zorgadresboek

ZorgDomein, Enovation, Nedap, ChipSoft. Actieve samenwerking met projectleider ZORG-AB VZVZ.

Lees meer

Beelduitwisseling

Philips, Nexus, Enovation. Validatie: Epic, ChipSoft, Agfa, Alphatron

Lees meer

Medicatieproces

PharmaPartners en Omnihis.

Lees meer

Standaarden

PinkRoccade, Enovation, ZorgDomein, Nedap, SDB Groep, ChipSoft, IBM, Nictiz.

Lees meer

Infrastructuur

Chipsoft, IBM, Nedap, enovation, Zorgdomein. Werkwijze wordt breed gedeeld door deelnemers TSV.

Lees meer

ID/authenticatie

KPN Health, Rabobank, Cisco, Digidentity, Visma en VZVZ.

Lees meer

Versnelling gegevensuitwisseling in de zorg

Over de taskforce Samen Vooruit
De taskforce Samen Vooruit is geïnitieerd door VWS, VNO-NCW en MKB-Nederland en wordt getrokken door verschillende ICT-leveranciers. Zij werken samen in werkgroepen aan concrete oplossingen waarmee de benodigde technologische versnelling voor gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk wordt gemaakt. Hierbij wordt aangesloten bij de grote maatschappelijke uitdagingen in de zorg en de regie en focusprogramma’s van het Informatieberaad Zorg. Aan de basis ligt het Manifest Samen Vooruit, dat ondertekend is door een brede coalitie van bedrijven, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en een gezamenlijke strategische agenda. De vorderingen en resultaten van de taskforce vindt u op deze website.

Namens de taskforce en alle betrokken partijen,

Harry van Dorenmalen
Voorzitter Taskforce Samen Vooruit

Updates

Screenshot uit video met Anthony Stigter

Video: VNO-NCW/MKB-Nederland over voortgang TSV

Anthony Stigter geeft namens VNO-NCW en MKB-Nederland zijn visie op de voortgang van de Taskforce Samen Vooruit en wat er voor nodig is om de resultaten verder te brengen. Kernwoorden: nationale digitale gezondheidsdatainfrastructuur, vraagbundeling- en articulatie, vroege betrokkenheid van leveranciers en aanvullende …

Lees verder
Alle updates

Manifest Samen Vooruit